ระบบค้นหา การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครู
     พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทาง ที่ช่วยให้คุณครู ที่ต้องการย้ายสับเปลี่ยนโรงเรียนหรือสถานที่ทำงาน สามารถค้นหาคู่สับเปลี่ยนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบค้นหาการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครู มีฟังก์ชันการการทำงานหลักๆ อยู่ 2 ฟังก์ชัน คือ ค้นหาคู่ย้ายสับเปลี่ยน และ ประกาศหาคู่ย้ายสับเปลี่ยน
* หมายเหตุ
   - คุณครูที่ต้องการค้นหาคู่ย้ายสับเปลี่ยน ให้ กดปุ่ม ค้นหา
   - คุณครูที่ต้องการประกาศหาคู่ย้ายสับเปลี่ยน ให้ กดปุ่ม ประกาศหาคู่สับเปลี่ยน
อ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

ข้อมูลการใช้ระบบ
จำนวนผู้ใช้งาน
301,808 ครั้ง
ประกาศหาคู่สับเปลี่ยนแล้ว
4,734 คน
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ
phasitthon@gmail.com     phasitthon promdaeng