เกี่ยวกับ

          ระบบ Student CAS (STUDENT CARE AND SUPPORT SYSTEM) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบ cloud computing ที่สามารถครอบคุม สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 4 ปี ภายในระบบ Student CAS ประกอบไปด้วยระบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูที่ปรึกษา ระบบประเมิน SDQ และระบบคัดกรองนักเรียน ที่สำคัญทุกระบบสามารถรายงานและประมวลสารสนเทศให้อัตโนมัติ สามารถปริ้นออกเป็นไฟล์ PDF ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งภายในระบบจะแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 สถานะ คือ
      1. Admin   เป็นผู้ควบคุม ดูแล แก้ไข และตรวจสอบ ข้อมูลของนักเรียนทั้งหมดขององค์กร
      2. ผู้บริหาร   สามารถตรวจสอบข้อมูลการดูแลข้อมูลของนักเรียนได้ทั้งหมด
      3. ครู   สามารถบันทึกและตรวจสอบของมูลนักเรียนที่อยู่ภายใต้ที่ปรึกษาของตนเอง
* หากท่านสนใจระบบของเรา สามารถเข้าไปทดลองใช้ได้ฟรี โดยใช้ User และ Password ดังนี้


admin
  - User: admindemo Pass: a12345
ผู้บริหาร
  - User: managerdemo1 Pass: m12345
  - User: managerdemo2 Pass: m12345
ครู
  - User: teacherdemo1 Pass: t12345
  - User: teacherdemo2 Pass: t12345
  - User: teacherdemo2 Pass: t12345
ขึ้นไป