ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Student CAS


เราพร้อมที่จะดูแลนักเรียน บุตรหลานของท่าน อย่างเต็มกำลังความสามารถ
ด้วยจิตวิญญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

เข้าสู่ระบบ
ภาพโลโก้ครู

ผู้ดูแลระบบ

บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพโลโก้ครู

ครู

ดูแลข้อมูลนักเรียนภายในห้องเรียนที่ปรึกษาของตนเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพโลโก้นักเรียน

นักเรียน

บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล แบบประเมิน SDQ ของตนเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพโลโก้ครูและนักเรียน

ผู้ปกครอง

บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล แบบประเมิน SDQ ของบุตรหลานตนเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม


ราคา บริการ

ทดลองใช้ (ฟรี)

$0 บาท

 • ทดลองใช้งานเต็มระบบ

 • ระบบจัดการข้อมูล
 • ระบบรายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์
 • ระบบประเมิน SDQ ออนไลน์ (สำหรับครู)
 • ระบบประเมิน SDQ ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)
 • ระบบประเมิน SDQ ออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง)
 • ระบบคัดกรองนักเรียนออนไลน์

 • ไม่มีค่าบริการใด ๆ
 • ทดลองใช้งาน บน Server ของระบบ Student CAS

มาตรฐาน

$4,999 บาท

 • ใช้งานเต็มระบบ

 • ระบบจัดการข้อมูล
 • ระบบรายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์
 • ระบบประเมิน SDQ ออนไลน์ (สำหรับครู)
 • ระบบประเมิน SDQ ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)
 • ระบบประเมิน SDQ ออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง)
 • ระบบคัดกรองนักเรียนออนไลน์

 • ไม่มีค่าบริการรายปี
 • จัดเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 4 ปี
 • ติดตั้งระบบ บน Server ของโรงเรียน

 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ขึ้นไป